Oral Diagnoz ve Radyoloji

Diş hekimliğinin, ağız, diş, diş eti ve çevre dokularının hastalık, anomali ve gelişim kusurlarını inceleyen ve teşhise ve hastanın şikayetine göre tedavi planları çıkartan dalıdır. Oral diagnozda hekimin hastayı birebir klinik muayenesine ek olarak, 2 boyutlu ve 3 boyutlu radyografilerden ve çeşitli laboratuar testlerinden faydalanılır. İlk muayenenin, tek bir hekim tarafından yapılması yeterli değildir, farklı branşlardan uzman hekimlerin takım çalışması şeklinde yapılması ve gerekirse tıbbın diğer bölümlerinden hekimlerin görüşlerinin alınması gerekmektedir. Doğru teşhis, doğru tedaviye giden en önemli adımdır. Kliniklerimizde ağız dışı ve ağız içi çeşitli radyografi tekniklerinden faydalanmaktayız:

Periapikal Radyografi 

Birkaç dişin birlikte görülebildiği radyografi tekniğidir, özellikle kanal tedavisi uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Kliniklerimizde Dürr Periapikal Radyografive Fosfor Plak Cihazları kullanılmaktadır.

Panoramik Radyografi 

Bütün dişlerin, komşu anatomik oluşumların, çene ekleminin bir arada görüldüğü 2 boyutlu radyografidir. İlk muayenede, aksi bir durum olmadığı sürece, her hastadan alınmaktadır. Kliniklerimizde Genoray Panoramik Radyografi cihazları kullanılmaktadır.

Sefalometrik Radyograf

Kafatasının yandan 2 boyutlu radyografisidir. Ortodonti hastalarında, çenelerin kafatası ve birbirleri ile olan ilişkilerini ve dişlerin ön-arka yön ilişkilerini incelemede kullanılır.

Sefalometrik Analiz Programı ile alınan radyografi üzerinde boyutsal ve açısal ölçümler hassasiyet ile yapılır ve tedavi planlaması bu sonuçlara göre şekillendirilir.

Kliniklerimizde Dolphin Sefalometrik Analiz Programı kullanılmaktadır.

El-Bilek Radyografisi

Büyüme gelişimi devam eden hastaların, iskelet gelişim dönemlerini hesaplamak için kullanılan 2 boyutlu radyografidir. Özellikle ortodontik tedavi gören hastalardan alınmaktadır.

PA Radyografisi

Kafatasının önden 2 boyutlu radyografisidir. Genellikle ortodonti hastalarında, herhangi bir iskeletsel asimetriden veya üst çene darlığından şüphelenilen durumlarda alınan 2 boyutlu radyografidir. Kliniklerimizde Genoray Sefalometrik, El-Bilek ve PA Radyografi cihazları kullanılmaktadır.

Bölgesel Bilgisayarlı Volumetrik Tomografi

Alt ve üst çenenin çeşitli bölgelerinden alınan 3 boyutlu radyografidir. Çene kemiklerini, dişleri ve komşu anatomik oluşumların çeşitli açılardan kesitler halinde görülmesini sağlar. Genellikle implant uygulaması ve cerrahi girişim yapılacak hastalardan alınır.

Kliniklerimizde Genoray Bölgesel 3 Boyutlu Bilgisayarlı Volumetrik Tomografi cihazı kullanılmaktadır.

Radyografi ile İlgili Dikkat Edilecekler:

  • Radyografi doğru teşhis ve tedavinin olmazsa olmazıdır, fakat gerektiğinden fazla kullanılmamalıdır.
  • Mümkün olan en az radyasyon dozunu veren radyografi cihazları kullanılmalıdır.
  • Radyografi cihazlarının düzenli kontrol ve ölçümleri TAEK tarafından yapılmalı ve cihazların güncel denetim sertifikaları bulunmalıdır.
  • Özellikle Panoramik, Sefalometrik ve 3 Boyutlu radyografilerde kurşun yelek kullanılmalıdır.
  • Hamileler ve hamilelik şüphesi olan kişilerden radyografi alınmamalıdır